เมนูหลัก
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559
วิสัยทัศน์กรม
ประวัติอำเภอสามพราน
อัตรากำลัง
สถิติการเกษตร
องค์กรและสถาบัน
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ปี 2558-60
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
การจัดการความรู้ (KM)
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อำเภอสามพราน

บริการข้อมูลด้านการเกษตร

ศพก.
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

พรบ.อำนวยความสะดวก
ในการ
พิจารณาอนุมัติของทางราชการพ.ศ.2558

คู่มือฉบับประชาชน (4ฉบับ)
การถอดองค์ความรู้ฯ

เว็ปลิงค์น่าสนใจ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน

เวป Link ที่น่าสนใจ
ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอสามพราน

ดอกไม้ผ้าใยบัว

 

น้ำพริก

 

ทองม้วนสด

 

ทองม้วนกรอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรอำเภอสามพราน มอบหมายให้นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ติดตามการดำเนินกิจกรรมวันที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (26 ก.ค. 59)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายปรีชา มรกฎจินดา เกษตรอำเภอสามพราน, นายเลิศ ดอนปัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายธนภูมิ พูลขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรอำเภอ
ในการอมรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง (จพง.ปน.) ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ของอำเภอสามพราน รุ่นที่ 5 จำนวน 40 หน่วย 248 คน ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1 ส.ค. 59)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

นายปรีชา มรกฎจินดา เกษตรอำเภอสามพราน ร่วมกิจกรรม
ร่วมปั่นจักรยาน รณรงค์ไปออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญ
และประเด็นเพิ่มเติม ณ เทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 350 คน
โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอสามพราน เป็นประธาน (4 ส.ค. 59)

ภาพรายละเอียดกิจกรรม

 


เกษตรกรต้นแบบ
นายประกิต  สุนประชา
ที่อยู่ 38/49 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การถอดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

 

ข่าวล่าสุด 2559


ปรับปรุง / ขึ้นทะเบียนเกษตร ปี 2559
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ข่าวข้าวเมืองโอ่ง

อบรมฟรี"การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร" เนื่องในงานครบรอบ 42 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อภัยแล้งมาเยือน เกษตรกรควรรับมืออย่างไร http://www.doae.go.th/prompt/2552/091014_2/01.pdf

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประกาศ

ประกาศแจ้งเตือนผู้ส่งออกส้มและมะพร้าวสดไปแคนาดา

 

ข่าวน่าสนใจ

วิธีปลูกมะระหวานเพื่อเก็บยอด

สินค้า Q ขึ้นห้างฯ ทางเลือกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

การใช้สารสกัดสะเดาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช

 

บทความน่าอ่าน

ปราชญ์ของแผ่นดิน

การผลิตกล้วยไม้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

>>สำนักงานเกษตรอำเภอสามพรานขอเชิญ<<

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ปี 2559)

สามารถยื่นความประสงค์ได้้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน

 ได้ตั้งแต่ บัดนี้!